Contact

Contact adres SV Leveroy

A.J.E. Cillekens
Concordiastraat 38
6092 NM Leveroy

Tel: 0495-651681  06 - 14616725
Mail : secretaris@svleveroy.nl

Clubadres sportpark Leveroy

Graanmolen 4  ( navigatie : Heerbaan 6 !!!!!)
6091 PN Leveroy
Tel: 0495 -652087

Let op , de Graanmolen is een nieuwe straat en wellicht nog niet  te vinden in de navigatiesystemen.
Tevens is de verbindingsweg tussen Rogge en de Graanmolen gesloten voor auto's waardoor je niet bij onze accomodatie komt.
Houd daarom als navigatie Heerbaan 6 aan , dan kom je via de juiste weg op de parkeerplaats aan.

Aanmelden van nieuwe seniorleden bij : Bair Cillekens, 0495-651681 , mail het inschrijfformulier naar secretaris@svleveroy.nl

Aanmelden van nieuwe jeugdleden bij   : Har Schroen , 0495-652803 , mail het inschrijfformulier naar jeugdcoordinator@svleveroy.nl

Download hier het inschrijfformulier

Bestuur

mail het bestuur

Jacques Verlaeka.i. voorziiterlid DB mail
Bair Cillekenssecretarislid DB0495-652087mail
Mark Geraetspenningmeesterlid DB mail
Peter Beerenbestuurslid 0495-654020 
Math Geraetsbestuurslid   
Johan de Graefbestuurslid   
Saskia Aspersbestuurslid   

Voetbalcommissie

mail de commissie
Har Schroen
Math Geraets
Dennis Reijnders
Sildra Zwambag
Sjoerd Brentjens
Guido Hermans
Roel Marcus

Sponsorcommissie

mail de commissie
Jacques Verlaek
Ralf Verlaek
Vivian Hendriks
Dave Kierkels
Peter Stultiens
Frank Stultiens

Activiteitencommissie

mail de commissie
Ralf Verlaek
Danny Delissen
Willem van Roij
John Heijmans
Bart Cillekens
Marlou van Diepen
Tom Corsten

Vertrouwenscommissie

mail de commissie
Esther Janssen
Herbert van Deursen
Sjaak Vestjens

Kantinecommissie

mail de commissie
Johan de Graef
John Heijmans
Jaqueline Meulen
Claudia van den Heuvel
Christel Delissen
Wil Meulen

Onderhoudscommissie

mail de commssie
Theo Kierkels
Jacques verlaek 
Piet Theunissen 
Leon Verlaek 
Jac Coolen 
Jo Verspagen 
Hein Goertz 
Piet Bukkems 
Hans Vossen
Jac Crins

Wandeltochtcommissie

mail de commissie
Peter Beeren
Har Schroen
Johan de Graef
Jacques Verlaek