Contact

Contact adres SV Leveroy

A.J.E. Cillekens
Concordiastraat 38
6092 NM Leveroy

Tel: 06 - 14616725  (0495 - 651681)
Mail : secretaris@svleveroy.nl

Clubadres sportpark Leveroy

Graanmolen 4  ( navigatie : Heerbaan 6 !!!!!)
6091 PN Leveroy
Tel: 0495 -652087

Let op , de Graanmolen is een nieuwe straat en wellicht nog niet  te vinden in de navigatiesystemen.
Tevens is de verbindingsweg tussen Rogge en de Graanmolen gesloten voor auto's waardoor je niet bij onze accomodatie komt.
Houd daarom als navigatie Heerbaan 6 aan , dan kom je via de juiste weg op de parkeerplaats aan.

 

Bestuur

mail het bestuur

Ralf Verlaekvoorzitterlid DB  
Bair Cillekenssecretarislid DB  
Mark Geraetspeningmeesterlid DB  
     
Sjoerd Brentjensbestuurslid   
Willem van Roijbestuurslid   
Saskia Aspersbestuurslid   

Voetbalcommissie

mail de commissie
Dennis Reijnders
Sjoerd Brentjens
Sildra Zwambag
Marijn Hermans

Sponsorcommissie

mail de commissie
Jacques Verlaek
Ralf Verlaek
Dave Kierkels
Peter Stultiens
Bram van der Plas

Activiteitencommissie

mail de commissie
Danny Delissen
Willem van Roij
John Heijmans
Marlou van Diepen
 

Vertrouwenscommissie

mail de commissie
Esther Janssen
Herbert van Deursen
Sjaak Vestjens

Kantinecommissie

mail de commissie
Johan de Graef
John Heijmans
Jaqueline Meulen
Claudia van den Heuvel
Christel Delissen
 

Onderhoudscommissie

mail de commssie
Theo Kierkels
Jacques Verlaek
Leon Verlaek
Jo Verspagen
Hein Goertz
Jac Crins
Hans Marcus

 

 

Wandeltochtcommissie

mail de commissie
Johan de Graef
Jacques Verlaek
Jan Hobus
Hans Verlaek
John Heijmans
Wim van de Moosdijk
Mark Geraets