Contact

Contact adres SV Leveroy

A.J.E. Cillekens
Concordiastraat 38
6092 NM Leveroy

Tel: 06 - 14616725  
Mail : secretaris@svleveroy.nl

Clubadres sportpark Leveroy

Graanmolen 4  ( navigatie : Heerbaan 6 !!!!!)
6091 PN Leveroy
Tel: 0495 -652087

Let op , de Graanmolen is een nieuwe straat en wellicht nog niet  te vinden in de navigatiesystemen.
Tevens is de verbindingsweg tussen Rogge en de Graanmolen gesloten voor auto's waardoor je niet bij onze accomodatie komt.
Houd daarom als navigatie Heerbaan 6 aan , dan kom je via de juiste weg op de parkeerplaats aan.

 

Bestuur

mail het bestuur

Vacantvoorzitter   
Bair Cillekenssecretarislid DB  
Mark Geraetspeningmeesterlid DB  
Willem van Roijbestuurslid   
Saskia Aspersbestuurslid   
Mitch Beerenbestuurslid   
Martin Aritsbestuurslid   

Voetbalcommissie

mail de commissie

Wim Janssen
Ruben van den Broek
Danny Delissen
Kim corsten
Marijn Hermans
Indy Coolen

Jeugdcommissie

Johan Lenders
Maurice Custers
Rob Hobus
Tom Geraets

Sponsorcommissie

mail de commissie
Bram van de Plas
Ralf Verlaek
Dave Kierkels
Peter Stultiens

Activiteitencommissie

mail de commissie 
Sandra Smeets
Marlou van Diepen
John Heijmans
Willem van Roij
 

Vertrouwenscommissie

mail de commissie
Esther Janssen
Herbert van Deursen
Sjaak Vestjens

Vrijwilligerscommissie

mail de commissie
Amber Verlaek
John Heijmans
Claudia van de Heuvel
Willem van Roij
 

Onderhoudscommissie

mail de commssie
Theo Kierkels
Leon Verlaek
Jo Verspagen
Hein Goertz
Jac Crins
Hans Marcus
Theo Verlaek

 

 

Wandeltochtcommissie

mail de commissie
Johan de Graef
Jan Hobus
Hans Verlaek
John Heijmans
Wim van de Moosdijk
Mark Geraets
Willem van Roij