Documenten  SV Leveroy

Hier staan de laatste versies van de documenten van SV Leveroy.
Voor de Word-versie kunt U contact opnemen met Saskia Aspers

Huishoudelijk Reglement   versie 6 jan 2017
HR Bijlage 2 - procedure ereleden     versie  6 jan 2017
HR Bijlage 3 - contributie versie  6 jan 2017
HR Bijlage 4 - representatieversie  6 jan 2017
HR Bijlage 5 - gedragsregels  versie  6 jan 2017
HR Bijlage 6 - verzekeringen  versie  6 jan 2017
HR Bijlage 7 - ongewenste intimiteiten   versie  6 jan 2017
  
Jeugdplan versie 6 jan 2017
JP Bijlage 1 - instructie jeugdleidersversie 6 jan 2017
JP Bijlage 2 - aandachtspunten leeftijdscategorieversie 6 jan 2017
  
Beleidsplan 15 feb 2013
BP Bijlage 1 - demografische ontwikkeling15 feb 2013
BP Bijlage 2 - aanstellen selecetietrainer Herenversie 30 jan 2016
BP Bijlage 3 - aanstellen selectietrainer Damesversie 30 jan 2016
  
Statuten SV Leveroyversie 29 nov 2016