Nieuws

<< Terug naar de nieuwspagina

AVG bij SV Leveroy

Beste leden SV Leveroy,

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Het zal jullie waarschijnlijk niet zijn ontgaan; vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook voetbalverenigingen hebben te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Deze wetgeving is dus ook van toepassing op SV Leveroy.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden en vrijwilligers. Door dit goed vast te leggen (documentatieplicht) kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG.

De wet schrijft verdergaande bescherming van persoonsgegevens voor.  Middels dit nieuwsbericht willen wij jullie laten weten dat we achter de schermen volop bezig zijn om de maatregelen die de wet voorschrijft op een zorgvuldige en correcte manier in te voeren in onze administratie en op onze website. Sv Leveroy hecht grote waarde aan een zorgvuldige bescherming van persoonsgegevens van onze leden. We kijken wat nodig is ten aanzien van het vastleggen van verschillende verwerkers overeenkomsten, het opstellen van een nieuwe privacyverklaring, het up-to-date brengen van onze website en werken we aan een toestemmingsverklaring voor alle leden voor de publicatie van foto’s. Jullie zullen op de hoogte worden gehouden van de voortgang. Als jullie nog vragen hebben over dit onderwerp, mail dan naar svleveroy@outlook.com

 

Bestuur SV Leveroy.

 

g 29 r 2018