Nieuws

<< Terug naar de nieuwspagina

Nieuws uit het bestuur

*    Het bestuur gaat kijken of het huidige vrijwilligersbeleid op enkele punten aangepast kan/moet worden

*    Vóór de jaarvergadering zal het beleidsplan een update gaan krijgen

*    Tom Corsten vervangt Jos Timmermans in de kascontrole commissie, omdat Jos nu bestuurslid is

Er is een traject gestart om te komen tot een actualisering van het JeugdVoetbalBeleidsplan (JVBP) met actieve ondersteuning van de KNVB. Met vele leden en betrokkenen zal overleg plaatsvinden. De eerste gesprekken hebben al plaatsgevonden.

*    De AED die nu bij de tennisclub hangt zal in dit najaar verplaatst worden naar het kassahokje bij SV Leveroy, zodra dit gebeurd zullen alle inwoners en leden SVL hierover geïnformeerd worden.

*    18 augustus vind de jaarlijkse DOE dag plaats, geef je op bij jverlaek@gmail.com zodat we trots kunnen blijven op onze mooie accommodatie.

*    25 augustus vind er weer een zeskamp plaats, vergeet je niet je op te geven via activiteitencommissie@svleveroy.nl

 

g 20 i 2018