Nieuws

<< Terug naar de nieuwspagina

Nieuws uit het bestuur

VOG: hiermee is een begin gemaakt, binnenkort ontvangen bestuurders en jeugdleiders een mail voor de aanvraag van het VOG.

Ook zal binnenkort de AVG verklaring van SV Leveroy op de site worden gepubliceerd.

Vrijwilligersbeleid: binnenkort (2 januari) komen verschillende leden bij elkaar om tot een plan voor een nieuw vrijwilligersbeleid te komen.

Verlenging trainers dames: zowel Wim Zwambag en Leon Vaes gaan ook volgend jaar door als trainers van de damesselectie.

Het 2e zoekt nog een leider voor op de zondagen (heb je interesse of weet je kandidaten) meld dit dan bij een van de leden van de voetbalcommissie.

De volgende vrijdagavond activiteit is op 8 februari door het dames elftal meer info volgt binnenkort.

Wandeltocht 28 april: Voor deze tocht is een geheel nieuwe route uitgezet meer info vindt je onder kopje wandeltocht.

Enquête beleidsplan: het bestuur is, zoals in de jaarvergadering is besproken, bezig met het opzetten van een enquête om meer informatie vanuit de leden te krijgen voor het te voeren beleid. In het voorjaar krijgen alle leden hier een uitnodiging voor.

Datums voor in de agenda

1 januari nieuwjaarsreceptie in de kantine aanvang 14.00 uur (officiële gedeelte) kantine geopend vanaf 13.00 uur.

13 januari dartstoernooi in de kantine en bij Oad Leivere aanvang 14.00 uur.

8 februari vrijdagactiviteit dames.

15 maart Mexicaanse avond.

28 april wandeltocht.

13 april vrijwilligersavond.

19 mei afsluiting seizoen.

Alle datums voor het oud papier zowel ophalen als brengen zijn te vinden in de agenda op de site.

Het bestuur wenst iedereen een voorspoedig en sportief 2019 !!!

 

 

z 30 r 2018