Nieuws

<< Terug naar de nieuwspagina

Online jaarvergadering geslaagd

Op vrijdag 5 maart werd voor het eerst in de geschiedenis van SV Leveroy een (korte) online jaarvergadering gehouden. Omdat de corona maatregelen het niet toelieten is voor deze vorm gekozen.

Enkele punten van de vergadering willen we jullie niet onthouden.

Voor de vergadering werd stil gestaan bij het overlijden van al onze leden die ons in het verleden zijn ontvallen. Er werd extra stil gestaan bij het overlijden van Jacques Verlaek en Piet Theunissen, 2 clubiconen die ons  in de afgelopen periode zijn ontvallen.

Verder werd afscheid genomen van Ralf Verlaek en Sjoerd Brentjens die beide het bestuur gaan verlaten.

Voor hen in de plaats werden 2 nieuwe bestuursleden gekozen te weten Mitch Beeren en Martin Arits. We wensen beide veel succes in hun werk als nieuw bestuurslid.

De taak van voorzitter is door het wegvallen van Ralf Verlaek op dit moment vacant en zal worden opgevangen door de overige bestuursleden.

Bestuur SV Leveroy.

; 06 n 2021