Nieuws

<< Terug naar de nieuwspagina

Extra ledenvergadering 22 februari

Beste leden en ouders van onze jeugdleden,

Langs deze weg nodigen we jullie uit voor het bijwonen van een extra algemene ledenvergadering welke zal plaatsvinden op vrijdag 22 Februari aanvang 21.30 uur  in de kantine van SV Leveroy.

Deze extra ledenvergadering zal gaan over het doen van een investering in LED verlichting en of Zonnepanelen.

Het investeringsbedrag is van die aard dat wij het noodzakelijk vinden om jullie mening hier over te horen.

In een half uur willen we de volgende 3 punten doorlopen.

 

  • Punt 1 Presentatie energie plan SV Leveroy. 21.30u
  • Punt 2 Vragen en toevoegingen op energie plan. 21.45u
  • Punt 3 Stemming over investering. 21.55u

We hopen vele van jullie te mogen begroeten op vrijdag 22 februari.

Bestuur SV Leveroy.

o 11 a 2019